Wie we zijn.

De vzw Vlaamse Molens is eigenaar van de Huisekoutermolen.
De molen werd in 1971/2 aangekocht te Waregem en verplaatst naar Huise waar hij vanaf 1975 het mooiste landschap van Vlaanderen siert.

De molen behoorde al die jaren toe aan de familie Bauters. De laatste jaren werd onderhoud en bediening te zwaar voor Paul bauters. Daarom werd de molen in erfpacht gegeven aan de vzw Oost-Vlaamse Molens (thans Vlaamse Molens vzw).

Onze vereniging zorgde voor het opnieuw maalvaardig maken van de molen. Een nieuw wiekenstel, nieuwe dakbedekking, en enkele balken werden aangebracht. Deels werd dit door de eigen leden uitgevoerd, deels door ervaren molenbouwers.

Vereer ons met een bezoek tijdens de open molendagen, of telkens de eerste zondag van de maand. U mag rekenen op deskundige uitleg door ervaren molenaars en molengidsen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial