4de Molenkampioenschap

Boogschieten op de HUISEKOUTERMOLEN

Op zaterdag 3 september 2022 organiseren de molenaars van de Huisekoutermolen en de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters voor de vierde maal een “Molenkampioenschap Boogschieten”. Die dag zal de molen gebruikt worden als staande wip en hiermee een bijzondere gebeurtenis van weleer onder de aandacht brengen.

Een van de wieken zal voor de gelegenheid uitgerust worden met een sprang en kooi om tot een staande wip te komen, zoals op de ets “De Sint-Joriskermis” van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1559)

Deze wedstrijd staat open voor schutters die lid zijn van een erkende schuttersvereniging.

Genieten van folklore

Bezoekers kunnen met een drankje en/of een hapje uit onze molenbar genieten van een authentieke rustige sfeer van vroeger, waar je bij de molenaar op verhaal kon komen en waar er altijd een glas voor je klaar stond. Molenaars waren die typische plattelandsfiguren die een bijzonder aanzien hadden. Ze kenden de natuurlijke grondstoffen als geen ander, waren vernuftige techniekers, en wisten alles van weer en wind. Ze waren een soort referentie voor de lokale bevolking. En de molenaars hadden ook een goed zicht op wat er zich in het dorp afspeelde. Zo werd de molen  ook bij dorpsfeestelijkheden betrokken.”

Boogschutters

Bram Uvyn (secretaris generaal KNBBW): We willen met onze federatie heel graag meewerken aan dit evenement. Het brengt ons terug naar hoe het boogschieten vroeger was en biedt ons de kans de historische en traditionele kant van onze schutterssport te benadrukken. Tegelijkertijd krijgen we een opportuniteit om onze sport eens vanuit een andere invalshoek in de kijker te zetten en binnen een zeer amicale sfeer toch een wedstrijd te organiseren.

Wil je dus graag eens zien hoe het moderne boogschieten op de staande wip kruist met het historische? Dan moet je zeker eens langs komen om onze schutters hun kunsten op de molen te komen bewonderen!

Praktisch

Adres: Molenstraat, 9750 Huise (straat verkeersvrij, te voet te bereiken vanaf de Kloosterstraat of Wannegemstraat)

aanvang wedstrijd: 9u30 tot 18u

inschrijven wedstrijd: Bram Uvyn, bram.uvyn@telenet.be

vzw Oost-Vlaamse Molens

Wil je ons molenerfgoed steunen, dan kan je lid worden van de vzw Oost-Vlaamse Molens voor 25 EUR; Per kalenderjaar verschijnen 4 nummers van ons molenmagazine.

Ook via https://www.herita.be/nl/huisekoutermolen kan je ons steunen.

Wil je nog meer, volg onze molenaarscursus en ontdek een boeiende hobby!

meer info op www.vlaamsemolens.com

Tweede Nacht van de Huisekoutermolen

Wanneer? 21-22 mei van 20:00 tot 08:00 uur.

Tweede nacht van de Huisekoutermolen.

In navolging van de succesvolle eerste Nacht van de Huisekoutermolen in coronatijden, gaan we opnieuw nachtmalen!

Tijdens de nacht van 21 op 22 mei 2022 organiseren de molenaars van de Huisekoutermolen voor de tweede maal een “nacht van de Huisekoutermolen”. De molen zal voor de gelegenheid opnieuw feeëriek verlicht worden en bezoekers kunnen de molen in volle actie bewonderen en bezoeken.

GENIETEN VAN DE KORTE KETEN

Peter Van Hee, collega van Jos en een molenaar op de Huisekoutermolen: “Nu we dit jaar weer meer vrijheid hebben, bieden we onze bezoekers wat extra’s aan, dit keer ook met een drankje, al dan niet alcoholisch. Onze drank is afkomstig van onze lokale brouwerijen en van waterbronnen uit te streek. Genieten van de korte keten zeg maar. Dat mag dan nu wel in de mode zijn, maar een windmolen was altijd al een symbool van de korte keten. Het graan dat in de omgeving van de molen verbouwd werd, werd hier tot meel gemalen en afgeleverd aan de bakkers in de streek, die er het beste lokale brood mee bakten voor de eigen bevolking.Met de Huisekoutermolen doen we dit trouwens sedert tien jaar. We malen dan wel niet voor menselijke consumptie, maar we malen hier bijna wekelijks lokaal graan tot voer voor het vee van enkele boeren uit de omgeving. Je mag eigenlijk zeggen dat we trendsetter zijn.De molen zal voor de gelegenheid opnieuw feeëriek verlicht worden en bezoekers kunnen de molen in volle actie bewonderen en bezoeken.

Van 20u tot 1u is een bar voorzien waar kan meegenoten worden van de nacht bij de molen.

Als er voldoende wind is zal de molen tot zondagmorgen draaien en/of malen.

Even uit de lucht

Onze site was even uit de lucht wegens onderhoudswerkzaamheden.

Sorry daarvoor.

Naar molens kijken!

Vanaf 29 mei tot 26 september organiseert de vzw Oost-Vlaamse Molens die onze molen beheert en uitbaat een molententoonstelling te Ename.
Dat is niet zo ver uit de buurt.
Iedereen is welkom.

2021: corona maatregelen

Voorlopig wordt de molen niet opengesteld. Wij houden u op de hoogte van zodra de molen opnieuw te bezoeken zal zijn.
U kan tijdens draaibeurten de molen van op afstand bewonderen,

Molenaarsambacht erkend door Vlaanderen.

Het molenaarsambacht kent een rijk verleden. In het graafschap Vlaanderen verscheen rond 1180 de eerste houten, draaibare windmolen ter wereld. Eeuwenlang werden molens ingezet om graan te malen, zaden te pletten of polders droog te houden. Ze waren een onmisbare schakel in de voedselvoorziening en de motoren van onze economie. Tot pakweg tachtig jaar geleden stonden boeren met kar aan te schuiven aan de duizenden molens die Vlaanderen toen nog telde. Na de tweede wereldoorlog, door de opkomst van diesel- en elektromotoren, vielen de meeste molens stil. Vele traditionele wind- en watermolens verdwenen uit het landschap. Met hen verdwenen ook de beroepsmolenaars. Het molenaarsambacht was met uitsterven bedreigd. Gelukkig ontstond er een nieuwe soort molenaar: de vrijwillige molenaar.

De eerste vrijwillige molenaars kregen hun opleiding van de laatste beroepsmolenaars. Nu zijn er in Vlaanderen ook cursussen om nieuwe vrijwilligers op te leiden. De vrijwillige molenaars laten onze ambachtelijke molens draaien. Zo blijven de nog bestaande molens in goede staat en kunnen dure restauraties worden vermeden. Tot grote voldoening van buurtbewoners, toeristen en erfgoedzorgers houden deze vrijwillige molenaars het Vlaamse molenpatrimonium levend. Verschillende molenaarsverenigingen zetten zich in om de vakkennis naar volgende generaties over te dragen. De opname op  de Inventaris Vlaanderen geeft niet alleen erkenning aan het historische ambacht, maar ook aan de huidige en toekomstige beoefenaars die onze molens als werkende monumenten in stand houden.

Na de wieken nu ook nieuwe zeilen.

16 september nadert met rasse schreden. De weergoden zijn ons gunstig gestemd.

Zondag belooft een feestdag te worden.

U heeft dus geen enkele reden om niet af te zakken naar Huise. De Vlaamse Ardennen hebben er weer een pronkstuk bij.

Meer foto’s?

Nieuwe wieken voor de Huisekoutermolen.

Het heeft wat tijd gekost, mar eindelijk is het zover. De molen is al helemaal klaar voor het grote inhuldiingsfeest op 16 september. Donderdag 6 september kreeg de molen een nieuw houten pestelgevlucht. Molenbouwer Wieme kwam langs en in minder dan een tijd waren de toevallige passanten getuige van hoe vakkundig het nieuwe evlucht werd geplaatst.
Nu met zijn allen nog wat eieren naar de arme klaren dragen, om op zondag 16 september de weergoden gunstig te stemmen.
Wij verwachten u in grote getale op deze zeker schitterende dag.

Mer fotos zijn te bekijken op insteken van de wieken.

De vloerders en paaltjeszetters kwamen langs

Meer foto’s zijn te vinden op onze fotosite klik hier.

We zijn nog amper twee maand verwijderd van de plechtige heropening van de Huisekoutermolen. Sedert het laatste nieuws draaide, helaas ook, de wereld verder door. We namen afscheid van Paul Bauters, in de wetenschap dat hij nog eens goedkeurend, heeft geknikt bij het laatste nieuws over de heropstanding van zijn pronkstuk. de Huisekoutermolen.

De laatste paar weken werden nieuwe kruipalen geplaatst, werd het terrein opgekuist, en wordt een nieuwe kruihaspel aangebracht. Binnenin wordt de vermolmde vangbalk vervangen, en krijgt de voormolen een nieuwe vloer.
Maar ook de molenbouwers werden aan het werk gezet. Erik van Leene mocht kruipalen leveren. Johan De Punt, naait touwen aan de zeilen. Roland en Kris Wieme zagen het nieuwe gevlucht op maat.
Het worden nog drukke dagen in de aanloop naar 16 september.

Zondag 16 september: verwachten we IEDEREEN bij de plechtige openstelling van de molen. De feestelijke speeches starten al om 10 uur 30. De vang mag opnieuw opgetrokken. Een gemoedelijke receptie sluit hier op aan.
In de namiddag pendelen twee busjes tussen maar liefst vier molens, die deelnemen aan deze feestelijke dag. Twee van de molens behoren toe aan de Provincie Oost-Vlaanderen, tevens een van onze sponsors en onze partner bij de uitbating van de Huisekoutermolen. Tijdens de tocht krijgt u niet alleen het indrukwekkende landschap van de Vlaamse Ardennen te verwerken, maar stopt u bij ondermeer de draaiende Schietsjampettermolen(*), Meuleken ‘t Dal te Zingem en de recent gerestaureerde Zwalmmolen. In deze laatste molen wordt een foto/film tentoonstelling opgezet over de geschiedenis en de restauratie(s) van de Huisekoutermolen.

Na deze aangename en leerrijke rondrit, kunt u verpozen bij een streekbiertje, in gezelschap van al wat naam heeft in Vlaanderen op molengebied. Enkele muzikanten (uit het ‘molenaars’milieu) zorgen voor aangepaste muziek MET molenliederen.

Wat wil je nog meer? ‘s Avonds meevieren met de jubilerende Levende Oost-Vlaamse Molens vzw (vijf jaar). Ook dat kan, mits inschrijving. Vraag inlichtingen.

U komt toch ook.

Een nieuwe voorbalk

Die zaterdag lieten de molenvrienden er alweer geen gras overgroeien.

In de Huisekoutermolen, die nog pas een nieuw dak kreeg, waren deze keer enkele dapperen aanwezig om Jan te assisteren bij het vernieuwen van de zware voorbalk. De vorige balk die nog dateerde uit de tijd dat de molen West-Vlaamse winden verslond was al te zeer aan vervanging toe. De nieuwe tweedelige balk die trapsgewijs aan elkaaar wordt gemonteerd zal de stevigheid van de eeuwenoude kast zeker ten goede komen. Uitstel was echt niet meer mogelijk. Terzelfdertijd wordt ook het kruiwerk aangepakt.

Nu wordt het wachten op de volgende grote stap. Het aanbrengen van het nieuwe wiekenkruis. Dat ligt evenwel nog niet in het vuur. Het hout voor het houten pestelgevlucht ligt nog volop te drogen. Wie nu al zin mocht hebben in een frisse lentewandeling, kan, op wandelafstand, in de buurt terecht op de Schietsjampettermolen. Je kan natuurlijk ook genieten van de gerestaureerde kap, trap en balkon van de Huisekoutermolen. Vergeet niet een blik te werken op het grote plakkaat dat door de noeste werkers van vzw Levende Oost-Vlaamse Molens werd aangebracht, met de bedoeling nieuwe sponsers aan te trekken. Het is dankzij de steun van jou en de inzet van van entoesiaste molenaars dat de molen binnenkort weer in zijn volle glorie zal te bewonderen zijn.